Disclaimer van Autosleutels bijmaken

Autosleutel bijmaken

Disclaimer

Autosleutel bijmaken, verleent u hierbij toegang tot autosleutelbijmaken.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Autosleutel bijmaken behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op autosleutelbijmaken.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide overeenkomst van Autosleutel bijmaken.

Beperkte aansprakelijkheid

Autosleutel bijmaken spant zich in om de inhoud van autosleutelbijmaken.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op autosleutelbijmaken.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Autosleutel bijmaken.

In het bijzonder zijn alle prijzen op autosleutelbijmaken.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op autosleutelbijmaken.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Autosleutel bijmaken nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Autosleutel bijmaken. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Autosleutel bijmaken, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.